POTEZ- prve privatne novine u SR BiH- 1990.g.

Tri novinara: Sabahudin Hadzialic, Niazid Ahmic i Jasmin Durakovic su Oktobra 1990.g. odlucili pokrenuti prvi privatni petnaestodnevnik u SR Bosni i Hercegovini. Sve ostalo je historija/povijest/istorija!!

prviaaabbb.jpg

Klik na naslovne stranice kako bi usli u same pocetke slobodnog, istrazivackog i argumentovanog novinarstva u BiH!

Dancing teenagers; Actual size=180 pixels wideimpresumpotez.jpg